Realizační tým

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D.

PhDr. Jaroslava Dosedlová, Ph.D.

Působí v Psychologickém ústavu FF MU v Brně od r. 1997, kde přednáší sociální psychologii, aplikovanou sociální psychologii, transakční analýzu a vybrané psychoterapeutické směry (taneční a imaginativní). Ve výzkumu se zaměřuje na témata pozitivní psychologie (well-being), sociální kognice (optimismus/pesimismus) a psychologie zdraví. Taneční terapii studovala v průběhu zahraničních studijních stáží na univerzitě René Descartes v Paříži (u F.Schott-Billmann, L.Sheleen a E.Lecourt) a v instituci Autoestima Flamenca v Seville (Carlos Sepúlveda). Vzdělání si rozšiřuje i směrem k dalším somaticky a systémově orientovaným terapeutickým směrům.

Ing. Zbyněk Dohnal

Ing. Zbyněk Dohnal

hjhjhjghjhjghjgziigiz